Mobil 2016 3

En behandling är en investering i Dig själv!

Varje människa är unik!

Vid vårt första möte ställer jag frågor om Dig, Ditt hälsotillstånd och Din tidigare sjukdomshistoria och gör därefter en grundlig undersökning av Din kropp för få en bild av orsaken till ditt problem. Därefter lägger jag upp en behandlingsplan som ska leda till bättre hälsa och välmående för Dig. Här följer de tekniker jag arbetar med: 

Osteopatisk Kraniell behandling

Detta är en väldigt mild och subtil form av behandling som inte bara görs på kraniet utan på hela kroppen. Namnet betyder egentligen att det innefattar strukturerna i huvudet. Metoden har utvecklats av W G Sutherland, som fann att skallens olika segment kan rubbas och fastna i fel läge och därigenom påverka hjärnhinnorna, hjärnan och ryggmärgsvätskan o i förlängningen hela kroppen. Kranialosteopater använder en  starkt utvecklad känsla i sina händer för att känna spänningar o vävnadskvalite i kroppen o diagnostisera o behandla dessa.

BLT (Balanced Ligamentous Tension)

BLT går ut på att placera en led i dess mest optimala läge, så att all omkringliggande vävnad såsom muskler och ligament slappnar av. Detta är bra på framför allt en skadad led, då detta är en väldigt mjuk behandlingsteknik.

Visceral behandling

Namnet kommer från viscera = inälvor. Tekniken syftar till att påverka strukturen så att cirkulationen stimuleras och de inre organens funktion kan normaliseras. Denna typ av teknik kan vara bra vid matsmältningsproblem, diarré, förstoppning, menssmärtor m.m.

Artikulering / Mobilisering

Denna teknik görs i en led där rörelseförmågan är nedsatt, detta görs rytmiskt och stretchar leden och dess ligament. Detta ökar rörligheten, cirkulationen till leden och dess närliggande struktur som muskler och bindväv etc.

Manipulation

En snabb och specifik rörelse görs i en led där rörelseförmågan är nedsatt. Rörligheten ökar och smärtan lindras. Begreppet inrymmer olika tekniker (high velocity, low velocity etc.), då jag öppnar den låsta leden med en kort stöt samtidigt som man låser omkringliggande leder i ryggen.

Efter behandlingen

De närmaste dagarna efter en osteopatisk behandling kan du känna dig lite ur balans, detta beror på att kroppen jobbar med det som satts igång under behandlingen. Kroppen börjar då göra sina egna förändringar för att minska sin stress och stelhet.

Välkommen!

Naturfotografier av Carina Gerhardsson